top of page

Services

מה אנחנו עושים מעולה

פיתוח עסקי וייעוץ אסטרטגי

פיתוח עסקי הוא שם כולל לפעילויות ומתודות שנועדו לייצר ערך למשרד בטווח הארוך.

הכוונה במונח "ערך" עשויה להשתנות ממקרה למקרה, ולנוע מערכים כלליים ורחבים (למשל הגדלת מחזור ההכנסות השנתי של המשרד, גיוס לקוחות נוספים בתחום פעילות מסויים, מיצוב כאוטוריטה מקצועית וכו') או ערכים ספציפיים מוגדרים (למשל השקת שירות משפטי חדש, כניסה לתחום פעילות חדש, פניה למגזר לקוחות חדש ועוד).

הערך המבוקש יכול להיות מושג בטכניקות ואמצעים שונים, למשל בעזרת יצירת מערכת יחסים עם קולגות ושותפים אסטרטגיים שהמטרות שלהם סינרגטיות לאלו של המשרד, איתור תחומים וקהלי יעד חדשים, כניסה לאזורי פעילות גאוגרפיים שונים - הכל בהתאם לאסטרטגייה הנבחרת ובהתאמה לשאבי המשרד. 

מה נעשה ביחד?

שירותי פיתוח עסקי וייעוץ אסטרטגי כוללים בקבלת החלטות אסטרטגיות ותרגומן לתהליכים טקטיים ומבניים ולתוכנית אסטרטגית, אשר יסייעו להשגת יעדים ושיפור ביצועים עסקיים.... 

למי זה מתאים?

שירותי פיתוח עסקי וייעוץ אסטרטגי כוללים... 

bottom of page