top of page

מי צריך פיתוח עסקי?

שירן שבתאי

האם גם אתם בטוחים שהעבודה תגיעה "מעצמה" והשמועה על השירות המעולה שלכם תעבור מ"פה לאוזן"? 

הצעד הראשון לגיבוש אסטרטגיית פיתוח עסקי יעילה - הוא ההבנה שתפיסה זו שייכת לעולם הולך ונעלם.

ייתכן ותפיסה זו עבדה מצוין במבנה השוק המשפטי שהיה קיים בארץ לפני עשרות שנים, מבנה שהתבסס על קליקה קטנה יחסית עליה נמנו מספר מצומצם של עורכי דין אשר נתנו מענה למגוון רחב של סוגיות משפטיות בתחומים שונים, אך כשם שכיום עורכי הדין נדרשים להתמקצע יותר ויותר בתחומם על פני יכולת לטפל במגוון רחב של תחומים משפטיים, כך, גישת "מפה לאוזן" מפנה את מקומה לאסטרטגיה מקצועית של פיתוח עסקי.

לא בכדי, המשרדים הטובים והגדולים בארץ, המתחרים בעוז על ליבם של לקוחות, משקיעים מאמצים רבים ועושים שימוש רב אמצעים במגוון טכניקות שיווק וכלי פיתוח עסקי שמטרתם היא מיצוב הפירמה ועורכי דינה כמובילים בתחומם, תוך הגדלת מחזור ההכנסות השנתי.

יתרה מכך, ככל שמספר עורכי הדין לנפש בישראל עולה, הצורך בפיתוח טכניקות חדשניות לגיוס לקוחות ושיווק השירות המשפטי רק גובר. 

תחום הליגל מרקטינג, הכולל את כלל הנושאים ותתי התחומים הקשורים בפיתוח עסקי ושיווק של משרדי עורכי דין, הוא תחום חדש יחסית בישראל.

אנשי המקצוע בתחום, מומחים במתן מענה ופתרונות, בין היתר, לנושאים כגון: איתור וגיוס לקוחות חדשים, שימור לקוחות קיימים, מיזוגים ורכישות אסטרטגיים, יחסי ציבור, הגשות למדריכי דירוג, ניהול מדיות חברתיות, מיצוב, מיתוג, תדמית, תקשורת דיגיטלית, בנית אתר אינטרנט תדמיתי ועוד.

ב- Legal Mark, אנו נותנים מענה לכלל הצרכים השוטפים של פירמות עורכי דין בהיבטים אלה, תוך התמחות מיוחדת ביישום תכניות אימון אישיות לעורכי דין, המבוססות על הבנה מעמיקה של הסביבה הפנימית והחיצונית בה פועלת הפירמה.

עוד על שירותי החברה ואפשרויות שיתוף פעולה ניתן לקרוא כאן.​

bottom of page